OSTATNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

Obec Belá ponúka občanom možnosť využitia rôznych služieb, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo.

Nájomné za miesto na pohrebisku a prenájom domu smútku

Poplatok sa platí za hrobové miesto na cintoríne pre uloženie zosnulého. Poplatníkom je fyzická  osoba, ktorá zabezpečuje pohreb. Tieto poplatky je potrebné uhradiť na obecnom úrade do 3 dní po ukončení pohrebu.


Poplatky:

Prenájom hrobového miesta 1 hrob na 15 rokov - 15,00 EUR

Prenájom hrobového miesta 2 hrob na 15 rokov - 20,00 EUR

Prenájom urnového miesta na 15 rokov - 10,00 EUR


Použitie domu smútku  5,00 EUR/použitie

Prenájom Kultúrneho domu

Obec ponúka prenájom kultúrneho domu aj s príslušenstvom na rodinné oslavy, svadby, kary, tanečné zábavy a plesy (uzavretá spoločnosť), výročné členské schôdze a prezentácie.

Spoločenské organizácie v obci Belá sú od poplatku za prenájom oslobodené.


Poplatky:

 • svadobná hostina 150,00 EUR

 • rodinné oslavy 50,00 EUR

 • ostatné( reklamné a predajné akcie, prednášky) 30,00 EUR

 • kary bez poplatkov pre miestnych obyvateľov


Rozhlasová relácia

Vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase obce je každý pracovný deň.

Poplatok platí fyzická  osoba  alebo právnická osoba, ktorá požiada o vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase ústnou alebo písomnou formou. Poplatok je potrebné uhradiť v pokladnici obecného úradu alebo na účet obce ešte pred vyhlásením oznamu v miestnom rozhlase.

Poplatky:

 • Rozhlasová relácia - komerčný oznam - 5,00 EUR

 • Rozhlasová relácia - miestne organizácie, smútočné oznamy - bez poplatku

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár