Ako vybaviť

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis (rodný list, sobášny list, úmrtný list) alebo umožní nazrieť do matriky osobe, ktorej sa zápis týka alebo najbližším
členom rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti). Ďalej osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti.

Matričný doklad si možno vyžiadať osobne alebo písomne.
Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

Čo potrebujete:

 • platný občiansky preukaz
 • osobné údaje osoby, ktorej výpis žiadateľ

Lehota vybavenia: na počkanie
Poplatok: správny poplatok 5,- EUR URČENIE OTCOVSTVA

K narodenému dieťaťu

Čo potrebujete:

 • občianske preukazy rodičov
 • rodný list dieťaťa
 • ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak je matka vdova - úmrtný list manžela

Odporúčame vybaviť na príslušnom Matričnom úrade podľa narodenia dieťaťa.

K nenarodenému dieťaťu

Čo potrebujete:

 • občianske preukazy rodičov
 • tehotenský preukaz
 • ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak je matka vdova - úmrtný list manžela

Rodičia  Určenie otcovstva vybavia na našom Matričnom úrade osobne na počkanie.

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom.

Lehota vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

OZNÁMENIE O PRIJATÍ SKORŠIEHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote
do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva vybavuje Matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.

Čo potrebujete:

 • predložiť Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva (k dispozícii na matričnom úrade)
 • platný občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list

Lehota vybavenia: obvykle na počkanie
Poplatok: bez poplatku

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár