Samospráva - Önkormányzat

Obecný úrad Belá, 943 53 Belá 32

Tel: +421 36 7586 111

E-mail: oubela@mail.viapvt.sk

IČO: 00308781

Starostka obce - Polgármester

 • Klaudia PINTÉROVÁ

Tel.: +421 36 7586 135

Mobil: +421 917 323 961

Mail: starosta@obec-bela.sk

Zástupca starostu - Polgármester helyettes

 • Mgr. Edita HAKKEOVÁ

Pracovníčka Obecného úradu - A Községi Hivatal alkalmazottja

 • Erika KOLLÁROVÁ - administrácia, evidencia obyvateľstva, dane

Mail: evidencia@obec-bela.sk

Tel.: +421 36 7586 111

Sekretariát: sekretariat@obec-bela.sk

Tel.: +421 36 7586 111

Hlavná kontrolórka - Főellenőr

 • Mgr. Erika KLACSÁNOVÁ

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Belá - Képviselők

 • Milan BALÁZS
 • Ing. Margita BITTEROVÁ
 • Mgr. Edita HAKKEOVÁ
 • Ignác TÓTH
 • Michal VARGA

Komisie Obecného zastupiteľstva obce Belá :

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda komisie:

 • Ing. Margita Bitterová

Členovia komisie:

 • Milan Balázs, Mgr. Edita Hakkeová, Ignác Tóth, Michal Varga, Ing. Margita Bitterová

Komisia financovania, rozpočtu, sociálnej starostlivosti a správy majetku obce

Predseda komisie:

 • Michal Varga

Členovia komisie:

 • Ing. Margita Bitterová, Mgr.Edita Hakkeová, Zuzana Hugyivárová, Irena Kopča, Michal Varga

Komisia ochrany pôdneho fondu a životného prostredia

Predseda komisie:

 • Milan Balázs

Členovia komisie:

 • Alexander Tóth, Ignác Tóth, Milan Balázs

Komisia výstavby, rozvoja a propagácie obce

Predseda komisie:

 • Ignác Tóth

Členovia komisie:

 • Mgr. Margita Bitterová, Roger Hakke, Mgr.art. Patrik Jóba, Ignác Tóth

Komisia kultúry, voľnočasových aktivít a práce s mládežou

Predseda komisie:

 • Mgr. Edita Hakkeová

Členovia komisie:

 • Ing,. Margita Bitterová, Roger Hakke, Marieta Huslička, Katalin Stranyák, Ignác Tóth,

Mgr. Edita Hakkeová

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár