Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ: Obec Belá

Sídlo: Belá 32, 943 53  Ľubá

IČO: 00308781

DIČ: 2021060503

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Štúrovo

Číslo účtu: 175321172/0200

Štatutárny zástupca: Klaudia Pintérová - starostka obce

e-mail: oubela@mail.viapvt.sk

Telefón: +421 036 7586111

Fax: +421 036 7586135

Obec Belá je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaže návrhov, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby.

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 08:00 - 12:00

   Fotogaléria

   Kalendár