Samospráva - Önkormányzat

Obecný úrad Belá, 943 53 Belá 32

Tel: +421 36 7586 111

E-mail: oubela@mail.viapvt.sk

IČO: 00308781

Starostka obce - Polgármester

 • Klaudia PINTÉROVÁ

Tel.: +421 36 7586 135

Mobil: +421 917 323 961

Mail: starosta@obec-bela.sk

Zástupca starostu - Polgármester helyettes

Pracovníčky Obecného úradu - A Községi Hivatal alkalmazottjai

 • Erika KOLLÁROVÁ - administrácia, evidencia obyvateľstva, dane,miestny rozhlas
 • Zuzana Árendásová- účtovníčka, sekretariát starostu obce
 • Bc.Nikoleta Radvanská- matrikárka

Mail: evidencia@obec-bela.sk

Tel.: +421 36 7586 111

Sekretariát: sekretariat@obec-bela.sk

Tel.: +421 36 7586 111

Hlavná kontrolórka - Főellenőr

 • Mgr. Erika KLACSÁNOVÁ

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Belá - Képviselők

 • Ing.Margita BITTEROVÁ
 • Róbert MÉSZÁROS
 • Karina OČOVSKÝ-vzdanie sa mandátu 04.09.2023, náhradník v poradí Ladislav Ruta r.1999
 • Katalin SZTRANYÁK
 • Viktor VARGA

Komisie Obecného zastupiteľstva obce Belá :

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda komisie:

 • Ing. Margita Bitterová

Členovia komisie:

 • Ing. Margita Bitterová
 • Róbert MÉSZÁROS
 • Karina OČOVSKÝ-vzdanie sa mandátu dňom 04.09.2023
 • Katalin SZTRANYÁK
 • Viktor VARGA

Komisia financovania, rozpočtu, sociálnej starostlivosti a správy majetku obce

Predseda komisie:Katalin SZTRANYÁK

Členovia komisie:

Komisia ochrany pôdneho fondu a životného prostredia a verejného poriadku

Predseda komisie:Viktor VARGA

Členovia komisie:

Komisia výstavby, rozvoja a propagácie obce

Predseda komisie:Róbert MÉSZÁROS

Členovia komisie:


Komisia kultúry, športu,voľnočasových aktivít a práce s mládežou

Predseda komisie:Karina OČOVSKÝ

Členovia komisie:


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár