Agenda

1. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

2. Stavebné povolenie

3. Územné rozhodnutie  a stavebné povolenie v zlúčenom konaní

4. Dodatočné povolenie stavby

5. Kolaudačné rozhodnutie

6. Zmena stavby pred dokončením

7. Žiadosť o povolenie zmeny podmienok stavebného povolenia

8. Zmena v užívaní stavby

9. Odstránenie stavby

10. Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

10. 1. Ohlásenie udržiavacích prác
10. 2. Ohlásenie drobnej stavby
10. 3. Ohlásenie stavebných úprav

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár