rsshttps://www.obec-bela.sk/Sun, 24 Oct 2021 22:47:21 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ZVEREJNENIE NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BELÁ NA ROKY 2021 -2023 NA PRIPOMIENKOVANIE (viď. Úradná tabuľa, SAMOSPRÁVA-Obecný úrad-Rozpočet obce)]]>https://www.obec-bela.sk//--23-83-zverejnenie-navrhu-rozpoctu-obce-bela-na-roky-2021--2023-na-pripomienkovanie-vid-radna-tabula-samosprava-obecny-urad-rozpocet-obceMon, 09 Aug 2021 14:53:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-83-zverejnenie-navrhu-rozpoctu-obce-bela-na-roky-2021--2023-na-pripomienkovanie-vid-radna-tabula-samosprava-obecny-urad-rozpocet-obce<![CDATA[Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - A fokozott tűzveszély visszavonása (viď. Úradná tabuľa a Miestny rozhlas)]]>https://www.obec-bela.sk//--23-79-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru---a-fokozott-tuzveszely-visszavonasa-vid-radna-tabula-a-miestny-rozhlasWed, 21 Jul 2021 08:51:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-79-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru---a-fokozott-tuzveszely-visszavonasa-vid-radna-tabula-a-miestny-rozhlas<![CDATA[Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Fokozott tűzveszély (viď.-lásd. Úradná tabuľa a Miestny rozhlas)]]>https://www.obec-bela.sk//--23-78-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru---fokozott-tuzveszely-vid-lasd-radna-tabula-a-miestny-rozhlasMon, 21 Jun 2021 08:58:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-78-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru---fokozott-tuzveszely-vid-lasd-radna-tabula-a-miestny-rozhlas<![CDATA[Zasadnutie OZ dňa 27.05.2021 - Képviselő testületi gyűlés 2021.05.27., viď. v sekcii Obecný úrad, Zasadnutia OZ]]>https://www.obec-bela.sk//--23-77-zasadnutie-oz-dna-27052021---kepviselo-testuleti-gyules-20210527-vid-v-sekcii-obecny-urad-zasadnutia-ozMon, 24 May 2021 15:14:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-77-zasadnutie-oz-dna-27052021---kepviselo-testuleti-gyules-20210527-vid-v-sekcii-obecny-urad-zasadnutia-oz<![CDATA[PRIPOMIENKOVÉ KONANIE K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BELÁ na roky 2021-2023, Návrh rozpočtu príjmy, výdavky, pripomienkové konanie - zverejnené dňa 10.05.2021 v sekcii Obecný úrad, Rozpočet obce]]>https://www.obec-bela.sk//--23-76-pripomienkove-konanie-k-navrhu-rozpoctu-obce-bela-na-roky-2021-2023-navrh-rozpoctu-prijmy-vydavky-pripomienkove-konanie---zverejnene-dna-10052021-v-sekcii-obecny-urad-rozpocet-obceMon, 10 May 2021 16:29:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-76-pripomienkove-konanie-k-navrhu-rozpoctu-obce-bela-na-roky-2021-2023-navrh-rozpoctu-prijmy-vydavky-pripomienkove-konanie---zverejnene-dna-10052021-v-sekcii-obecny-urad-rozpocet-obce<![CDATA[PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE - KEZDETÉT VETTE AZ ASSZISZTÁLT NÉPSZÁMLÁLÁS, viď. /lásd. SODB 2021]]>https://www.obec-bela.sk//--23-75-prave-prebieha-asistovane-scitanie---kezdetet-vette-az-asszisztalt-nepszamlalas-vid-lasd-sodb-2021Wed, 05 May 2021 09:23:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-75-prave-prebieha-asistovane-scitanie---kezdetet-vette-az-asszisztalt-nepszamlalas-vid-lasd-sodb-2021<![CDATA[Plán kontrolnej činnosti HK obce Belá na obdobie apríl - september 2021, viď. v sekcii Obecný úrad-Hlavný kontrolór obce, dátum zverejnenia 27.04.2021]]>https://www.obec-bela.sk//--23-74-plan-kontrolnej-cinnosti-hk-obce-bela-na-obdobie-april---september-2021-vid-v-sekcii-obecny-urad-hlavny-kontrolor-obce-datum-zverejnenia-27042021Tue, 27 Apr 2021 08:35:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-74-plan-kontrolnej-cinnosti-hk-obce-bela-na-obdobie-april---september-2021-vid-v-sekcii-obecny-urad-hlavny-kontrolor-obce-datum-zverejnenia-27042021<![CDATA[Individuálna výročná správa Obce Belá za rok 2020 - zverejnená v sekcii Obecný úrad - Výročná správa obce, dátum zverejnenia 21.04.2021]]>https://www.obec-bela.sk//--23-73-individualna-vyrocna-sprava-obce-bela-za-rok-2020---zverejnena-v-sekcii-obecny-urad---vyrocna-sprava-obce-datum-zverejnenia-21042021Wed, 21 Apr 2021 14:40:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-73-individualna-vyrocna-sprava-obce-bela-za-rok-2020---zverejnena-v-sekcii-obecny-urad---vyrocna-sprava-obce-datum-zverejnenia-21042021<![CDATA[NÁVRH - Záverečný účet obce Belá za rok 2020 - zverejnený v sekcii Obecný úrad - Záverečný účet obce, dátum zverejnenia 19.04.2021]]>https://www.obec-bela.sk//--23-72-navrh----zaverecny-ucet-obce-bela-za-rok-2020---zverejneny-v-sekcii-obecny-urad---zaverecny-ucet-obce--datum-zverejnenia-19042021Mon, 19 Apr 2021 11:28:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-72-navrh----zaverecny-ucet-obce-bela-za-rok-2020---zverejneny-v-sekcii-obecny-urad---zaverecny-ucet-obce--datum-zverejnenia-19042021<![CDATA[Prerušenie dodávky elektrickej energie - Villamosenergia szolgáltatás szüneteltetése, 08.04.2021, od 8:00 hod. do 14:00 hod., viď. Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-69-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie---villamosenergia-szolgaltatas-szuneteltetese-08042021-od-800-hod-do-1400-hod-vid-radna-tabulaTue, 06 Apr 2021 15:11:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-69-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie---villamosenergia-szolgaltatas-szuneteltetese-08042021-od-800-hod-do-1400-hod-vid-radna-tabula<![CDATA[Prevádzka MŠ od 22.03.2021 - Óvoda nyitás 2021.03.22-től - viď. Úradná tabuľa: Nariadenie starostky obce Belá č. 04/2021]]>https://www.obec-bela.sk//--23-70-prevadzka-ms-od-22032021---ovoda-nyitas-20210322-tol---vid-radna-tabula-nariadenie-starostky-obce-bela-c-042021Fri, 19 Mar 2021 09:57:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-70-prevadzka-ms-od-22032021---ovoda-nyitas-20210322-tol---vid-radna-tabula-nariadenie-starostky-obce-bela-c-042021<![CDATA[VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BELÁ - viď. Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-65-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-bela---vid-radna-tabulaFri, 26 Feb 2021 10:45:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-65-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-bela---vid-radna-tabula<![CDATA[OBMEDZENIE KONTAKTU S VEREJNOSŤOU na Obecnom úrade dňom 4.1.2021 až do odovalania - ÜGYFÉLFOGADÁS KORLÁTOZÁSA a Községi Hivatalban 2021.1.4-től visszavonásig, viď. lásd. Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-63-obmedzenie-kontaktu-s-verejnostou-na-obecnom-urade-dnom-412021-az-do-odovalania---gyfelfogadas-korlatozasa-a-kozsegi-hivatalban-202114-tol-visszavonasig-vid-lasd-radna-tabulaTue, 05 Jan 2021 14:35:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-63-obmedzenie-kontaktu-s-verejnostou-na-obecnom-urade-dnom-412021-az-do-odovalania---gyfelfogadas-korlatozasa-a-kozsegi-hivatalban-202114-tol-visszavonasig-vid-lasd-radna-tabula<![CDATA[Zápisnica OZ - 14.12.2020 - ZVEREJNENÁ V SEKCII SAMOSPRÁVA-Obecný úrad-Zápisnice OZ]]>https://www.obec-bela.sk//--23-62-zapisnica-oz---14122020---zverejnena-v-sekcii-samosprava-obecny-urad-zapisnice-ozTue, 15 Dec 2020 11:28:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-62-zapisnica-oz---14122020---zverejnena-v-sekcii-samosprava-obecny-urad-zapisnice-oz<![CDATA[NÁVRH VZN obce Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Belá, viď. Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-61-navrh-vzn-obce-bela-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-bela-vid-radna-tabulaMon, 30 Nov 2020 14:39:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-61-navrh-vzn-obce-bela-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-bela-vid-radna-tabula<![CDATA[NÁVRH - Rozpočet obce Belá na roky 2021 - 2023 na pripomienkovanie, príjmy a výdavky, viď. Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-60-navrh---rozpocet-obce-bela-na-roky-2021---2023-na-pripomienkovanie-prijmy-a-vydavky-vid-radna-tabulaFri, 27 Nov 2020 14:47:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-60-navrh---rozpocet-obce-bela-na-roky-2021---2023-na-pripomienkovanie-prijmy-a-vydavky-vid-radna-tabula<![CDATA[NÁVRH - VZN obce Belá o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, viď. Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-59-navrh---vzn-obce-bela-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-vid-radna-tabulaFri, 27 Nov 2020 14:45:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-59-navrh---vzn-obce-bela-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-vid-radna-tabula<![CDATA[Nariadenie starostky obce Belá č. 01/2020 - viď. Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-58-nariadenie-starostky-obce-bela-c-012020----vid-radna-tabulaTue, 27 Oct 2020 10:33:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-58-nariadenie-starostky-obce-bela-c-012020----vid-radna-tabula<![CDATA[Prerušenie dodávky elektrickej energie 23.07.2020 - Villamosenergia szolgáltatás szüneteltetése 2020. 07.23., viď.-lásd. Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-57-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie-23072020---villamosenergia-szolgaltatas-szuneteltetese-2020-0723-vid-lasd-radna-tabulaMon, 20 Jul 2020 14:40:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-57-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie-23072020---villamosenergia-szolgaltatas-szuneteltetese-2020-0723-vid-lasd-radna-tabula<![CDATA[VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MŠ - prihlášky do 07.08.2020 do 12:00 hod. PÁLYÁZAT AZ ÓVODA IGAZGATÓI POSZTJÁRA, viď. úradnú tabuľu-lásd. hivatos tábla]]>https://www.obec-bela.sk//--23-56-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ms---prihlasky-do-07082020-do-1200-hod-palyazat-az-ovoda-igazgatoi-posztjara-vid-uradnu-tabulu-lasd-hivatos-tablaMon, 13 Jul 2020 12:02:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-56-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ms---prihlasky-do-07082020-do-1200-hod-palyazat-az-ovoda-igazgatoi-posztjara-vid-uradnu-tabulu-lasd-hivatos-tabla<![CDATA[ODVOLANIE MS A III. SPA k 17.00 h. 23.06.2020 - VISSZAVONÁS, VYHLÁSENIE II.SPA od 17.00 h. 23.06.2020- ÉRVÉNYBEN]]>https://www.obec-bela.sk//--23-55-odvolanie-ms-a-iii-spa-k-1700-h-23062020---visszavonas-vyhlasenie-iispa-od-1700-h-23062020--ervenybenWed, 24 Jun 2020 16:09:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-55-odvolanie-ms-a-iii-spa-k-1700-h-23062020---visszavonas-vyhlasenie-iispa-od-1700-h-23062020--ervenyben<![CDATA[ MIMORIADNA SITUÁCIA , III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY, vyhlásené od 17.06.2020 o 13:30 hod., postupne aktualizujeme-fokozatosan frissítjük, sledujte úradnú tabuľu - figyeljék a hirdető táblát]]>https://www.obec-bela.sk//--23-54--mimoriadna-situacia--iii-stupen-povodnovej-aktivity-vyhlasene-od-17062020-o-1330-hod-postupne-aktualizujeme-fokozatosan-frissitjuk-sledujte-uradnu-tabulu---figyeljek-a-hirdeto-tablatWed, 17 Jun 2020 14:54:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-54--mimoriadna-situacia--iii-stupen-povodnovej-aktivity-vyhlasene-od-17062020-o-1330-hod-postupne-aktualizujeme-fokozatosan-frissitjuk-sledujte-uradnu-tabulu---figyeljek-a-hirdeto-tablat<![CDATA[ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE k 08:00 hod. 17.06.2020, ODVOLANIE III. STUPŇA POVODŇOVEJ AKTIVITY k 08:00 hod. 17.06.2020 ... RENDKÍVüLI ÁLLAPOT VISSZAVONÁSA 2020.06.17. 08:00 órától, HARMADFOKÚ ÁRVÍZKÉSZüLTSÉG VISSZAVONÁSA 2020.06.17. 08:00 órától]]>https://www.obec-bela.sk//--23-53-odvolanie-mimoriadnej-situacie-k-0800-hod-17062020-odvolanie-iii-stupna-povodnovej-aktivity-k-0800-hod-17062020--rendkivuli-allapot-visszavonasa-20200617--0800-oratol-harmadfok-arvizkeszultseg-visszavonasa-20200617-0800-oratolWed, 17 Jun 2020 08:43:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-53-odvolanie-mimoriadnej-situacie-k-0800-hod-17062020-odvolanie-iii-stupna-povodnovej-aktivity-k-0800-hod-17062020--rendkivuli-allapot-visszavonasa-20200617--0800-oratol-harmadfok-arvizkeszultseg-visszavonasa-20200617-0800-oratol<![CDATA[MIMORIADNA SITUÁCIA , III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY, vyhlásené od 10.06.2020 o 22:00 hod., postupne aktualizujeme-fokozatosan frissítjük, sledujte aj úradnú tabuľu - figyeljék a hirdető táblát]]>https://www.obec-bela.sk//--23-52-mimoriadna-situacia--iii-stupen-povodnovej-aktivity-vyhlasene-od-10062020-o-2200-hod-postupne-aktualizujeme-fokozatosan-frissitjuk-sledujte-aj-uradnu-tabulu---figyeljek-a-hirdeto-tablatSat, 13 Jun 2020 09:48:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-52-mimoriadna-situacia--iii-stupen-povodnovej-aktivity-vyhlasene-od-10062020-o-2200-hod-postupne-aktualizujeme-fokozatosan-frissitjuk-sledujte-aj-uradnu-tabulu---figyeljek-a-hirdeto-tablat<![CDATA[KORONAVÍRUS - KORONAVÍRUS postupne aktualizujeme-folyamatosan frissítjük , dôležité informácie aj na úradnej tabuli - fontos információk a hirdetőtáblán is]]>https://www.obec-bela.sk//--23-51-koronavirus---koronavirus-----------postupne-aktualizujeme-folyamatosan-frissitjuk---dolezite-informacie-aj-na-uradnej-tabuli---fontos-informaciok-a-hirdetotablan-isTue, 10 Mar 2020 10:06:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-51-koronavirus---koronavirus-----------postupne-aktualizujeme-folyamatosan-frissitjuk---dolezite-informacie-aj-na-uradnej-tabuli---fontos-informaciok-a-hirdetotablan-is<![CDATA[II. Športový ples - II. Sportbál]]>https://www.obec-bela.sk//--23-50-ii-sportovy-ples---ii-sportbalTue, 03 Mar 2020 15:38:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-50-ii-sportovy-ples---ii-sportbal<![CDATA[Hodová zábava - Búcsúi mulatság]]>https://www.obec-bela.sk//--23-48-hodova-zabava---bucsui-mulatsagFri, 06 Sep 2019 12:28:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-48-hodova-zabava---bucsui-mulatsag<![CDATA[DEDINSKÁ VESELICA - FALUNAPI VIGADALOM]]>https://www.obec-bela.sk//--23-47-dedinska-veselica---falunapi-vigadalomMon, 29 Jul 2019 13:54:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-47-dedinska-veselica---falunapi-vigadalom<![CDATA[ŠPORTOVÝ DEŇ - SPORTNAP]]>https://www.obec-bela.sk//--23-46-sportovy-den---sportnapThu, 11 Jul 2019 13:43:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-46-sportovy-den---sportnap<![CDATA[Zápis detí do MŠ - Beíratkozás az óvodába]]>https://www.obec-bela.sk//--23-44-zapis-deti-do-ms---beiratkozas-az-ovodabaWed, 24 Apr 2019 10:29:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-44-zapis-deti-do-ms---beiratkozas-az-ovodaba<![CDATA[PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020]]>https://www.obec-bela.sk//--23-43-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020Tue, 23 Apr 2019 17:50:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-43-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020<![CDATA[Stolnotenisový turnaj]]>https://www.obec-bela.sk//--23-34-stolnotenisovy-turnajMon, 18 Feb 2019 13:51:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-34-stolnotenisovy-turnaj<![CDATA[NARIADENIE STAROSTKY OBCE BELÁ-Zverejnené v časti "Úradná tabuľa"]]>https://www.obec-bela.sk//--23-30-nariadenie-starostky-obce-bela-zverejnene-v-casti-radna-tabulaTue, 29 Jan 2019 16:27:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-30-nariadenie-starostky-obce-bela-zverejnene-v-casti-radna-tabula<![CDATA[VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MŠ, Zverejnené v časti - Úradná tabuľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-29-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ms-zverejnene-v-casti---radna-tabulaFri, 18 Jan 2019 10:58:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-29-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ms-zverejnene-v-casti---radna-tabula<![CDATA[Pozvánka na OZ-18.01.2019, zverejnené: Obecný úrad-Zasadnutia]]>https://www.obec-bela.sk//--23-28-pozvanka-na-oz-18012019-zverejnene-obecny-urad-zasadnutiaTue, 15 Jan 2019 16:11:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-28-pozvanka-na-oz-18012019-zverejnene-obecny-urad-zasadnutia<![CDATA[Pozvánka na OZ-11.12.2018, zverejnené: Obecný úrad-Zasadnutia OZ]]>https://www.obec-bela.sk//--23-27-pozvanka-na-oz-11122018-zverejnene-obecny-urad-zasadnutia-ozFri, 07 Dec 2018 12:03:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-27-pozvanka-na-oz-11122018-zverejnene-obecny-urad-zasadnutia-oz<![CDATA[Pozvánka na OZ-30.11.2018, zverejnené: Obecný úrad-Zasadnutia OZ]]>https://www.obec-bela.sk//--23-26-pozvanka-na-oz-30112018-zverejnene-obecny-urad-zasadnutia-ozTue, 27 Nov 2018 12:51:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-26-pozvanka-na-oz-30112018-zverejnene-obecny-urad-zasadnutia-oz<![CDATA[NÁVRH - Rozpočet obce Belá 2019 - 2021, zverejnené na Úradnej tabuli]]>https://www.obec-bela.sk//--23-25-navrh---rozpocet-obce-bela-2019---2021-zverejnene-na-radnej-tabuliMon, 26 Nov 2018 15:30:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-25-navrh---rozpocet-obce-bela-2019---2021-zverejnene-na-radnej-tabuli<![CDATA[VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BELÁ]]>https://www.obec-bela.sk//--23-24-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-belaMon, 06 Aug 2018 15:06:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-24-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-bela<![CDATA[VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MŠ]]>https://www.obec-bela.sk//--23-23-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-msTue, 24 Jul 2018 14:32:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-23-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ms<![CDATA[Zverejnenie zámeru predať majetku obce Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>https://www.obec-bela.sk//--23-22-zverejnenie-zameru-predat-majetku-obce-bela-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaWed, 04 Jul 2018 13:58:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-22-zverejnenie-zameru-predat-majetku-obce-bela-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[REGIONÁLNA VETERINÁRNA SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY - OZNAM]]>https://www.obec-bela.sk//--23-21-regionalna-veterinarna-sprava-nove-zamky---oznamTue, 22 May 2018 15:04:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-21-regionalna-veterinarna-sprava-nove-zamky---oznam<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>https://www.obec-bela.sk//--23-20-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyMon, 21 May 2018 14:41:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-20-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Prerušenie dodávky elektrickej energie - Villamosenergia szolgáltatás szüneteltetése]]>https://www.obec-bela.sk//--23-19-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie---villamosenergia-szolgaltatas-szunetelteteseMon, 09 Apr 2018 11:57:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-19-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie---villamosenergia-szolgaltatas-szuneteltetese<![CDATA[VEREJNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE - NÁVRH VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Belá]]>https://www.obec-bela.sk//--23-18-verejne-pripomienkove-konanie---navrh-vzn-c-22018-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi-znecistovania-na-uzemi-obce-belaWed, 04 Apr 2018 10:16:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-18-verejne-pripomienkove-konanie---navrh-vzn-c-22018-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi-znecistovania-na-uzemi-obce-bela<![CDATA[Návrh - Záverečný účet Obce Belá za rok 2017]]>https://www.obec-bela.sk//--23-17-navrh---zaverecny-ucet-obce-bela-za-rok-2017Mon, 19 Mar 2018 14:23:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-17-navrh---zaverecny-ucet-obce-bela-za-rok-2017<![CDATA[VEREJNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE - NÁVRH VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Belá]]>https://www.obec-bela.sk//--23-15-verejne-pripomienkove-konanie---navrh-vzn-c-22018-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi-znecistovania-na-uzemi-obce-belaTue, 30 Jan 2018 15:52:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-15-verejne-pripomienkove-konanie---navrh-vzn-c-22018-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi-znecistovania-na-uzemi-obce-bela<![CDATA[VEREJNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE - NÁVRH VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2018]]>https://www.obec-bela.sk//--23-14-verejne-pripomienkove-konanie---navrh-vzn-c-12018-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-materskej-skoly-a-ziaka-skolskeho-zariadenia-na-rok-2018Tue, 30 Jan 2018 15:49:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-14-verejne-pripomienkove-konanie---navrh-vzn-c-12018-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-materskej-skoly-a-ziaka-skolskeho-zariadenia-na-rok-2018<![CDATA[VEREJNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE - NÁVRH rozpočtu obce Belá na roky 2018,2019,2020]]>https://www.obec-bela.sk//--23-13-verejne-pripomienkove-konanie---navrh-rozpoctu-obce-bela-na-roky-201820192020Thu, 25 Jan 2018 15:37:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-13-verejne-pripomienkove-konanie---navrh-rozpoctu-obce-bela-na-roky-201820192020<![CDATA[Prerušenie dodávky elektrickej energie - Villamosenergia szolgáltatás szüneteltetése]]>https://www.obec-bela.sk//--23-11-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie---villamosenergia-szolgaltatas-szunetelteteseThu, 05 Oct 2017 09:40:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-11-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie---villamosenergia-szolgaltatas-szuneteltetese<![CDATA[Prerušenie dodávky elektrickej energie - Villamosenergia szolgáltatás szüneteltetése]]>https://www.obec-bela.sk//--23-9-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie---villamosenergia-szolgaltatas-szunetelteteseThu, 24 Aug 2017 15:11:00 +0200https://www.obec-bela.sk//--23-9-prerusenie-dodavky-elektrickej-energie---villamosenergia-szolgaltatas-szuneteltetese<![CDATA[Vitajte na stránkach obce Belá]]>https://www.obec-bela.sk//--23-1-vitajte-na-strankach-obce-belaWed, 11 Jan 2017 15:14:00 +0100https://www.obec-bela.sk//--23-1-vitajte-na-strankach-obce-bela