MagyarMagyarEnglish

Hivatali hirdetőtábla

Keresési eredmények (a megadott feltételeknek megfelelő dokumentumok száma 33)
Név Leírás Dátum
Pozvánka na zasadnutie OZ -28.06.2024 - 19.06.2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2024 - 14.06.2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Belá za rok 2023 - 11.06.2024
Návrh-Rozpočet obce Belá na roky 2024-2026 na pripomienkovanie Návrh rozpočtu -Kapitálové výdavky 2024-2026 11.06.2024
Návrh-Rozpočet obce Belá na roky 2024-2026 Rozpočet výdavkov 2024-2026 11.06.2024
Návrh -Rozpočet obce Belá na roky 2024-2026 Rozpočet príjmov 2024-2026 11.06.2024
Návrh-Rozpočet obce Belá na roky 2024-2026 na pripomienkovanie - 11.06.2024
Záverečný účet Obce Belá za rok 2023 NÁVRH - 10.06.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu - 10.06.2024
U Z N E S E N I A z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej zo dňa 10.05.2024 - 14.05.2024
Generované portálom Uradne.sk