MagyarMagyarEnglish

Szerződések


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 46)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10052024/1 poskytnutie kultúrneho programu s ozvučením Odb.: Obec Belá
Dod.: Jozef Kurina,DiS.art
300 €
18/VO/02/2024/PL-KS dodávka tovaru- zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovat Odb.: Obec Belá
Dod.: Komunál-Servis,s.r.o.
300 €
14032024 audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2023, overenie výročnej správy za rok 2023, audit konsolidovanej účtovnej uzávierky k 31.12.2023, overenie iných skutočností podľa osobitných predp Odb.: Obec Belá
Dod.: Ing. Henrieta Godány Vaššová
1 260 €
1077/2023/D1 Zmluva o poskytovaní stravovania č. 1077/2023 zo dňa 20.01.2023 bolo poskytovanie služieb v zmysle školského zákona a vyhlášky Odb.: Obec Belá
Dod.: Obec Svodín
0 €
22012024 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Belá na roky 2024-2029 Odb.: Obec Belá
Dod.: Ing.Monika Matušková Boldižárová
421 €
12102023 Zmluva o sprostredkovaní verejného vystúpenia TD Ifjú Szívek , Bratislava , Mostova 8- Kakukktojás 2 Odb.: Obec Belá
Dod.: Záujmové združenie Spektrum
300 €
1604/2023/OSČ úprava zmluv. podmienok , práv a povinností zmluvných strán pri poskyt. dotácie zo strany poskyt.NSK za účelom podpory rozvoja obcí v súlade s VZN NSK č.3/2023 Odb.: Obec Belá
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
3 653 €
1679/2023 Poskytnutie dotácie zo strany poskytovateľa NSK za účelom podpory rozvoja obcí a miest v súlade s platným VZN NSK č.6/2023 Odb.: Obec Belá
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
5 000 €
MC15082023-002 zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku Odb.: Obec Belá
Dod.: webex.digital s.r.o.
324 €
30082023 umiestnenie opustených a túlavých psov v katastrálnom území Belá po odchyte do karanténnej stanice OZ Priateľ Pes , Štúrovo Odb.: Obec Belá
Dod.: OZ Priateľ Pes, Štúrovo
50 €
Generované portálom Uradne.sk