História

Naša obec s 335 obyvateľmi leží v kotline Belanských kopcov.

Prvá písomná zmienka o obci je listina kráľa Bela II. z roku 1138, kde sa obec uvádza ako majetok dömöšského prepošstva. 

V rokoch 1247 a 1257 doklady spomínajú obec Belá, v ktorej okrem kapitulského majetku bol aj majetok kráľovnej. Kráľovná Alžbeta darovala polia Petrovi, 
synovi Mikuláša Karvaja zrodu Zovard. V tomto období bola obec známa pod menom Boros Béla.

V roku 1367 kráľ Ľudovít Veľký daroval obec svojmu synovi Jáhoovi.

V roku 1434 kráľ Žigmund daroval obec Tomášovi Pogánytelkimu a Bálintovi ako uznanie za zásluhy v boji proti husitom.

Pri nasledujúcom súpise v rokoch 1531 a 1532 sa spomína aj Veľká Belá, ktorá za tureckej nadvlády bola spolu s ostatnými spomínanými časťami obce  celkom zničená.

Nové záznamy o obci sa objavujú až v roku 1732, kedy obec patrila ostrihomskému podžupanovi Jozefovi Tersztyánszkymu.

V roku 1770 bola Belá majetkom zemepána Andrása Töröka, hlavného župana Oravskej župy. 
V XIX. storočí dostal obec do vlastníctva Barón Anton Baldacci, pôvodom Korzičan, ktorý dal kaštieľ v obci rozšíriť.

Kaštieľ a k tomu prislúchajúce hospodárstvo sa stal od roku 1909 vlastníctvom rodiny Ullmannovcov.  
Od roku 1939 bol vlastníkom veľkostatkár barón Juraj Ullmann, ktorý v októbri 1942 daroval celý majetok svojim trom deťom ( Juraj, Alžbeta, Peter).A FALU TÖRTÉNETE


1138 Béla település első irásos okirata, mely a dömösi prépostság alapító levelében található, ebből az évből származik. Ebben az időben II.Béla uralkodott ezen a tájon.


1242 – 1257 Erzsébet királynő a földeket a Zavard nemzetiségbeli Karvai Miklos fiának Péternek ajándékozza. Ebben az időben a község Boros Béla nevet viselte, feltételezhetően abból kiindulva, hogy sok volt itt a szőlő.


1367 Nagy Lajos király a községet Ebnbrandi Miklós fiának Jákónak adja.


1434 Zsigmond király a községet Pogánytelky Tamásnak és Bálintnak ajándékozza a husziták elleni harcban szerzett érdemek elismeréséül .


1531 – 1532 Ekkor a község Nagy Béla néven is említik. A török hódoltság alatt Béla község teljesen elpusztult, lakatlan.


1732 A falu Tersztyánszky József tulajdona.


1770 Béla község Török András földesúr /Árva megye főispánja, kinek neve az esztergomi vármegyeháza emléktábláján is olvasható/ birtoka lett. Feleségül veszi Terstyánszky János fiának özvegyét és belekezd Bélán egy nagyszabású építkezésbe. Az ő nevéhez fűződik a templom és kastély építése, ill. bővítése is. A község temploma építését 1776-ban kezdték a kápolnával, melynek belső térmegoldása érett barokk stílusú. 1780-ban szentelik fel.


1860 Ebből az időből maradt fel, hogy a kastélyt árok és fal vette körül, melyen felvonóhíd biztosította a közlekedést. E torony és sáncfal egy része még ma is megtalalható a kert mellett. /Feltételezhető, hogy a kastély már az Árpádok idején is meg volt, csak más, kisebb formában./ Ebben az időben a község báró Baldacci Vasvezekény Antal tulajdona, aki tovább bővitette a kastélyt. Baldacci báró holtteste a templom alatti kriptában van elhelyezve. A csigalépcsőn leérve az első sír az övé, felirat nélkül.


1864 A jelenlegi tulajdonos Baldácsy Antal, aki a templom alatti kriptát kiépítette.


1900 Ezekben az években dr. Bródy Zsigmond a község valamint a kastély tulajdonosa.


1905 Ebben az évben Bródy Zsigmond a községben iskolát alapított. A diákok száma 110 volt. Az iskola épülete téglábol készült és piros cseréptető fedte. Két tanterem és egy szertár tartozott hozzá. Az egyik teremben tanult az első, második és harmadik osztály a másik osztályban pedig a negyediktől a nyolcadikos tanítványokig. A folyosón márványtábla hirdette az iskola alapításának és alapítójának nevét. Felette Bródy Zsigmond alapító arcképének olajfestménye díszelgett. A második világháború után sajnos úgy a márványtábla, mint az olajfestményt eltűnt.


1910-ben a kastély báro Ullmann Adolf tulajdonába került. Ritkán tartózkodott Bélán, főleg vadászni járt ide. Halála után 1925-ben a tulajdonjog fiára Györgyre szállt. Ullmann György 1945-ben kényszerült elhagyni az országot.


2000 A kastély újból magánkézbe került, Ullman György unokája, gróf Ilona von Krockow vette meg az államtól és jelentős befektetésű átépitést tervezett.


2007 Befejeződött a kastély felújítása.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár