SlovenskýSlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 38)
Názov Popis Dátum
Rozpočet obce Belá na roky 2024-2026 - 11.07.2024
Uznesenia z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Belá zo dňa 28.06.2024 so začiatkom o 15.00 hod. , v kultúrnom dome v Belej - 10.07.2024
Verejná vyhláška- Pozvánka Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Poľovný revír Belá 10.07.2024
Zverejnenie informácie o správnom konaní v zmysle §82 ods. 7 zákona č.543/ 2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov žiadateľ Klára Kanyicsková, výrub 1ks drevín 27.06.2024
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Belá k návrhu rozpočtu na rok 2024 a k viacročnému rozpočtu na roky 2025-2026 - 25.06.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ -28.06.2024 - 19.06.2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2024 - 14.06.2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Belá za rok 2023 - 11.06.2024
Návrh-Rozpočet obce Belá na roky 2024-2026 na pripomienkovanie Návrh rozpočtu -Kapitálové výdavky 2024-2026 11.06.2024
Návrh-Rozpočet obce Belá na roky 2024-2026 Rozpočet výdavkov 2024-2026 11.06.2024
Generované portálom Uradne.sk