SlovenskýSlovenskýEnglish

Ekonomické oddelenie

Činnosť a služby

  • Vedenie účtovníctva obce Belá, kde sa účtuje v sústave podvojného účtovníctva skutočnosti o stave a pohybe majetku a záväzkov obce
  • Inventarizácia hmotného a nehmotného majetku obce
  • Spolupráca s peňažnými inštitúciami (banky, poisťovne)
  • Evidencia zamestnancov obce
  • Štatistické výkazy


Kontaktné údaje:

ekonómka: Zuzana Árendásová

Telefón: 036/7586 111
E-mail: oubela@mail.viapvt.sk
             sekretariat@obec-bela.sk