SlovenskýSlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obec-bela.sk spravuje Obec Belá je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Belá

Adresa:

Obecný úrad Belá 
Belá 32 
943 53 Ľubá

IČO: 00308781

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Región: Južný
Počet obyvateľov: 325 
Rozloha: 869 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1138

Starosta:
Email: starosta@obec-bela.sk
Mobil: +421 917 323 961
Tel:  +421 36 7586 135

Všeobecné informácie: oubela@mail.viapvt.sk
Účtovníctvo, matrika: sekretariat@obec-bela.sk
Evidencia obyvateľstva, dane: evidencia@obec-bela.sk
Materská škola: materskaskola@obec-bela.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 36 7586 111

Kompetencie:
Obec Belá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Belá je zriadený v Štúrove.

Kancelária: Pri colnici 2 (vedľa Mestského Múzea)

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk