SlovenskýSlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 49)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
00308781/000/2024 softwerové produkty a servisná podpora za podmienok stanovených v tejto zmluve Odb.: Obec Belá
Dod.: INISOFTs.r.o.
158.50 €
5190063103 úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávani menších služieb Odb.: Obec Belá
Dod.: Komunálna poisťovňa,a.s.
15 €
Z30042024 dohoda na bezodplatnom urovnaní sporných nárokov, na odstránení duplicitného vlastníctvaa výmaze poznámky o spochybnení hodnovernosti údajov v katastri nehnuteľnosti Odb.: Obec Belá
Dod.: JUDr.Helena Kontrová
80 066.30 €
10052024/1 poskytnutie kultúrneho programu s ozvučením Odb.: Obec Belá
Dod.: Jozef Kurina,DiS.art
300 €
18/VO/02/2024/PL-KS dodávka tovaru- zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovat Odb.: Obec Belá
Dod.: Komunál-Servis,s.r.o.
300 €
14032024 audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2023, overenie výročnej správy za rok 2023, audit konsolidovanej účtovnej uzávierky k 31.12.2023, overenie iných skutočností podľa osobitných predp Odb.: Obec Belá
Dod.: Ing. Henrieta Godány Vaššová
1 260 €
1077/2023/D1 Zmluva o poskytovaní stravovania č. 1077/2023 zo dňa 20.01.2023 bolo poskytovanie služieb v zmysle školského zákona a vyhlášky Odb.: Obec Belá
Dod.: Obec Svodín
0 €
22012024 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Belá na roky 2024-2029 Odb.: Obec Belá
Dod.: Ing.Monika Matušková Boldižárová
421 €
12102023 Zmluva o sprostredkovaní verejného vystúpenia TD Ifjú Szívek , Bratislava , Mostova 8- Kakukktojás 2 Odb.: Obec Belá
Dod.: Záujmové združenie Spektrum
300 €
1604/2023/OSČ úprava zmluv. podmienok , práv a povinností zmluvných strán pri poskyt. dotácie zo strany poskyt.NSK za účelom podpory rozvoja obcí v súlade s VZN NSK č.3/2023 Odb.: Obec Belá
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
3 653 €
Generované portálom Uradne.sk