SPRÁVA DANÍ – ADÓÜGYI OSZTÁLY

Činnosť a služby

Spracovanie a vyberanie daní a miestnych poplatkov:

 • Daň z nehnuteľností - daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

 • Daň za psa

 • Daň za ubytovanie

 • Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

 • Výpočet dane a vystavovanie platobných výmerov a upomienok

 • Vydávanie potvrdení o úhrade a nedoplatkoch daní a poplatkov

Pokladňa:

 • Výber daní a poplatkov za služby poskytované obcou

 • Daň z nehnuteľnosti

 • Daň za psa

 • Daň za ubytovanie

 • Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

 • Daň za užívanie verejného priestranstva

 • Správne poplatky (overenie, potvrdenie...)

 • Cintorínsky poplatok

Kontaktné údaje:

Zodpovedná pracovníčka: Erika Kollárová

Telefón: 036/7586 111

E-mail: oubela@mail.viapvt.sk,  evidencia@obec-bela.sk

Munkakör és szolgáltatások

A helyi adók és illetékek feldolgozása és beszedése:

 • Ingatlan adók: telek-, épület-, lakás- és lakóépületben levő nem lakáscélú helyiségek adója

 • Kutyaadó

 • Idegenforgalmi adó

 • A kommunális hulladék és az apró építkezési hulladék begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása utáni illeték

 • Adók kiszámítása, fizetési határozatok és írásbeli felszólítások készítése

 • Adók befizetéséről, adóhátralékokról és illetékekről szóló igazolások kiadása


Pénztár:

 • A községi szolgáltatásokért járó illetékek beszedése

 • Ingatlan adó

 • Kutyaadó

 • Idegenforgalmi adó

 • Szemétilleték

 • Adó a község közterületeinek használatáért

 • Közigazgatási díjak (hitelesítések, igazolások...)

 • Temetői illeték


Elérhetőség : 

Felelős személy: Kollár Erika

                    Telefon: 036/7586 111

                     E-mail: oubela@mail.viapvt.sk,  evidencia@obec-bela.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár