Súčasnosť

Geografická poloha obce

Obec Belá leží na juhu západného Slovenska v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji, na východe malej Dunajskej kotliny, severozápadne od Štúrova, v kotline Belanských kopcov. Do Belej sa možno dostať buď z cesty Komárno-Štúrovo odbočením v obci Mužla, alebo odbočkou z cesty Nové Zámky-Štúrovo. Najbližšie mesto Štúrovo je od Belej vzdialené len 9 km. Do Nových Zámkov je 45 km, do Komárna 47 km, do Levíc 65 km, do Bratislavy 140 km.

Susedné obce

Obec zo severnej strany susedí s obcou Ľubá, z východnej strany susedí s obcou Kamenný Most, južne sa rozprestiera obec Mužla a zo severozápadnej strany susedí s obcou Šarkan.

Symboly obce

Symboly obce Belá sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-104/98.

Erb obce: v zelenom štíte pod dvoma zlatými položenými

klasmi – vľavo dlhším – strieborné, hrotmi nadol

smerujúce radlice, ovenčené zlatými ratolesťami.

Vlajka obce: pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/4), zelenej (1/4)

a žltej (1/4). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi,

tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC BELÁ“.

Pamiatky obce

Kaštieľ – Hotel Château Béla

- exluzívny historický barokový zámok, v roku 2007 zrekonštruovaný

- prostredie s 45 exkluzívnymi izbami a apartmánmi

- zámok je obklopený udržiavanou záhradou a ponúka reštauráciu a vináreň

Kostol - dal v roku 1776 postaviť András Török, župan Oravskej župy, ktorý kaplnku prestaval na kostol. Jeho vnútorný priestor je riešený v neskorobarokovom štýle.

Socha sv. Jána Nepomuckého - postavená v roku 1758 v strede obci. Nehnuteľná kultúrna pamiatka zapísaná do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR.

Pamätník sv. Krištofa – na pravom okraji cesty smerom z obce do Mužle – dal postaviť v roku 1939 barón Juraj Ullmann po autonehode so šťastným koncom.

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje jedna jednotriedna Materská škola bez právnej subjektivity (MŠ), ktorej zriaďovateľom je obec. Sídli na adrese Belá 24. Súčasťou MŠ je aj Školská jedáleň. Základná škola – v obci nie je zriadená žiadna.

Zdravotníctvo

V obci je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre dospelých, raz za dva týždne ordinuje obvodný lekár zo susednej obce z Mužle. V ostatných dňoch občania navštevujú svojich obvodných lekárov, zubných lekárov a lekárov špecialistov v susednom meste Štúrovo a v obciach Mužla a Gbelce.

Najbližšia nemocnica je v okresnom meste Nové Zámky.

Lekárne a výdajne liekov v obci nie sú.

Sociálne zabezpečenie

Obec Belá nie je zriaďovateľom žiadnych zariadení sociálnych služieb a neposkytuje žiadnu sociálnu službu. Prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky aktivačné práce.

Kultúra

V obci je knižnica, kultúrny dom a amfiteáter, kde sa usporiadajú rôzne akcie, ako tradičný majáles, oslavy deň matiek, deň detí, festival dňa obce, hodové zábavy, oslava jubilantov, Vianočné posedenie. Kultúrny dom sa prenajíma i na usporiadanie tanečných zábav, plesov, svadieb, rodinných osláv a karov.

Spoločenské organizácie: Csemadok, Zväz záhradkárov, Ženský spevokol „Kék Szivárvány“, Klub dôchodcov

Občianske združenie: Pro Bela – vzniklo v roku 2013. Jeho poslaním je predovšetkým rozvoj obce a regiónu.

Šport

Futbalové družstvo: Telovýchovná Jednota Družstevník Belá.

Obchody a pohostinstvá

Predajňa potravinárskeho tovaru: COOP JEDNOTA Nové Zámky

Pohostinské odbytové stredisko: MÉRY PRESSO

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár