Aktuality

2022

ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE - NÁVRH VZN obce Belá č. ...../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Belá č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (viď. SAMOSPRÁVA - Obecný úrad - VZN obce)

 29.11.2021

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár