Aktuality

2022

ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE - NÁVRH VZN obce Belá č. ...../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Belá č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (viď. SAMOSPRÁVA - Obecný úrad - VZN obce)

 29.11.2021

OZNAM OBČANOM - UPOZORNENIE NA SPLNENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI
19 / 01 / 2022

OZNAM OBČANOM - UPOZORNENIE NA SPLNENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI

Obec Belá upozorňuje tých občanov, u ktorých v roku 2021 nastali zmeny týkajúce sa dane za psa, poplatku za komunálny odpad alebo dane z nehnuteľnosti, že do 31. januára 2022 sú povinní tieto zmeny zahlásiť na Obecnom úrade Belá formou daňového priznania.


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár