SlovenskýSlovenskýEnglish

NÁVRH VZN č. .../2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (viď. SAMOSPRÁVA - Obecný úrad - VZN obce)