SlovenskýSlovenskýEnglish

OZNAM OBČANOM - UPOZORNENIE NA SPLNENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI

 19.01.2022

Obec Belá upozorňuje tých občanov, u ktorých v roku 2021 nastali zmeny týkajúce sa dane za psa, poplatku za komunálny odpad alebo dane z nehnuteľnosti, že do 31. januára 2022 sú povinní tieto zmeny zahlásiť na Obecnom úrade Belá formou daňového priznania.

Obecný úrad Belá si dovoľuje upozorniť občanov, u ktorých v roku 2021 nastali zmeny týkajúce sa daní - daň za psa, poplatok za komunálny odpad alebo dane z nehnuteľnosti ( kúpa, predaj, darovanie, dedenie, nová stavba, prístavba, nájom alebo geometrický plán), že do 31.01.2022 sú povinní tieto zmeny nahlásiť na Obecnom úrade Belá formou daňového priznania. Pri zahlásení je potrebné predložiť doklady preukazujúce zmeny.

A Bélai Községi Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy akiknél változás történt a 2021-es év folyamán a kutyaadót, szemétilletéket illetően vagy az ingatlanadóval kapcsolatosan ( eladás, vétel, ajándékozás, örökösödés, építkezés, bérbeadás vagy új geometriai rajz, hogy ezt 2022. január 31.-ig kötelesek bejelenteni a Bélai Községi Hivatalban adóbevallás formájában. A bejelentéskor szükséges felmutatni a változást igazoló okmányokat.


1 2 3 4 5 6 7 8 >