SlovenskýSlovenskýEnglish

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého - postavená v roku 1758 v strede obci. Nehnuteľná kultúrna pamiatka zapísaná do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR.