SlovenskýSlovenskýEnglish

Súčinnosť pri zbere údajov pre Okresný úrad NZ, pozemkový a lesný odbor

 25.01.2022

Nájomcovia poľnohospodárskej pôdy - formulár na stiahnutie na ,,Úradnej tabuli "

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, dáva do pozornosti nájomcom poľnohospodárskej pôdy v okrese Nové Zámky v termíne do 31.01.2022 poskytnúť OÚ NZ, pozemkovému a lesnému odboru sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2021 za každé katastrálne územie zvlášť. Údaje je možné poskytnúť v listinnej alebo elektronickej podobe na formulári ( vzor tlačiva) uvedenom na úradnej tabuli stránky obce Belá. Formulár je k dispozícii k vyzdvihnutiu aj osobne na Obecnom úrade Belá.

1 2 3 4 5 6 7 8 >