SlovenskýSlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Názov Dohoda o urovnaní , o uznaní vlastníckeho práva uzavretá v zmysle ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. §36 a) a nasl., §59 ods. 2 písm. c) zák. čís. 162/95 Z.z. v zn. n.p
Popis účastníci rod. Šimurková v zastúpení JUDr. H. Kontrovou
Doplňujúce informácie
Dátum zverejnenia 30.04.2024
Prílohy dohoda_o_urovnani_o_uznani_vlastnickeho_prava.pdf
Generované portálom Uradne.sk