SlovenskýSlovenskýEnglish

ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE - Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Belá č. .../2021 (viď. SAMOSPRÁVA - Obecný úrad - VZN obce)